BESTAAT GOD ?
(deel 1)

Hoe weet ik dat God bestaat?
En dat er ‘n hoger doel is  in het leven?
Dat niet alles  maar ‘toevallig’ gaat
En dat er hemelen zijn  om naar te streven

Dat weet ik vanwege:  de ontwikkeling
Van mensen, dieren  en de natuur
Alles krijgt blijkbaar een prikkeling
Om te groeien naar iets hogers  op den duur

Overal in het leven  zie je  evolutie
Niets  staat er stil  in het heelal
“Alles wordt verfijnder”, is mijn conclusie,
“Grootser en mooier; dat is geen toeval !”

‘n Mooi schilderij ontstaat ook niet  bij toeval
En ‘n mooie bloem   dus evenmin
En ‘n mens  met ‘n mooi karakter  en al
Dat die toevallig zó werd, dáár geloof ik niet in.


BESTAAT GOD ?
(deel 2)

Stel: u bewondert een mooi schilderij
Wat kunnen we allemaal bedenken  daarbij:
Dit is door een kundig schilder geschilderd
Met gevoel voor schoonheid  (en niet verwilderd)

‘t Is een schilder  met een heldere geest
Die bij het schilderen  geïnspireerd is geweest
Die de wens heeft gehad :   iets moois te maken
En  om u als bewonderaar  positief  te ráken

Vergelijk nu het heelal  met zo’n schilderij
Ook dáár   hoort dus een Maker bij
Een Maker   met een bewuste geest
Die al miljarden jaren geïnspireerd is geweest

Die alles wat leeft   stap voor stap  heeft gemaakt
En  laat ontwikkelen  en dat niet uitontwikkeld raakt
En die Maker en Inspirator   nóémen we  tot slot,
Gemakshalve:  Het Leven   oftewel   God .


BESTAAT GOD ?
(deel 3)

God lééft  in de kern van alles wat leeft
Dit is wat menig mens te denken geeft:
Leeft God overal, dus ook in mij?
Als dit waarheid is, hoe kom ik daar dan bij?

Begrijpt u  waarom God  ook in u leeft?
Omdat u Zijn ‘kunstwerk’ bewonderd heeft
Wie het wonder der schepping kan waarderen
Kan ook het bestaan van God accepteren

Gevoel voor schoonheid is eigenlijk iets goddelijks
Er wordt IETS geráákt, blijkbaar iets soortgelijks
Dus de maker en bewonderaar zijn aan elkaar verwant
Dit verklaart - tussen God en mens - de familieband.


BESTAAT GOD ?
(deel 4)

Dat ik me kan verwonderen
Dit zijn reeds drie wonderen.


DRIE MAAL GOD

Overal  waar  we  Liefde  zien
En het goede en mooie  van het leven
Wie goed kijkt, ziet misschien
Dat God hiermee  drie maal is verweven

De kijker, het bekekene en het kijken
Dit zijn  drie aspecten  van God
En hoe meer de mens  op God gaat lijken
Hoe beter men zíét  en met meer genot

En hoe meer men God  gaat waarderen
En hoe meer men  overal  Liefde  ziet
Des te liefdevoller  gaat men functioneren
Maar met te weinig liefde... lukt dit nog niet.

_______________________________________________________


AUTO

Als je met een auto reist
Kun je zónder meer beweren:
Een ontwerper is vereist
Om zo'n auto te creëren

Als je met een auto reist
Kun je zeker constateren:
Ook een maker is vereist
Om zo'n ding te construeren

Als je met een auto reist
Kun je makkelijk accepteren:
Een bestuurder is vereist
Om het stuur te controleren

Als je met een auto reist
Kun je de stelling poneren:
Ook een doel is er vereist
Om de reis te continueren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zónder meer beweren:
Een Ontwerper is vereist
Om dit alles te creëren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zeker constateren:
Ook een Maker is vereist
Om het Al te construeren

Als je in de kosmos leeft
Kun je makkelijk accepteren:
Een Bestuurder is vereist
Om het Al te controleren

Als je in de kosmos leeft
Kun je de stelling poneren:
Ook een Doel is er vereist
Om dit alles te continueren.


GOD IS HET LEVEN

De vis, die denkt,
dat het water niet bestaat
Is als de ongelovige, die niet beseft
waar het in het leven om gaat.


GOD BESTAAT WEL

God bestaat echt wel
Ook al kun je 't niet bewijzen
Men oordeelt vaak nog te snel
Mag ik u daar op wijzen?

Er bestaat zo veel
Dat niet te bewijzen is
Iedere wetenschap heeft wel een deel
Daar loopt de bewijsvoering mis

Onze ideeën en gedachten
Wáár komen die vandaan?
Onze karakters en psychische krachten
Onbewijsbaar!! terwijl ze tóch bestaan

Onze liefde en ons geweten
Kan door niemand worden bewezen
En door geen apparaat gezien of gemeten
Toch bestaan ze; God zij geprezen

Iémand moet de oerknal hebben geschapen
Want alles wordt door iets veroorzaakt
Onze wereld met mensen, bloemen, schapen
Het kan toch niet zonder doel zijn gemaakt!

De wonderen en schoonheid in de natuur
Het kan toch niet zomaar zijn ontstaan
Nutteloos, zonder plan of architectuur
Daarom geloof ik wel in Gods bestaan.


GOD, ALLEMACHTIG!

Waarom zou ik in God geloven?!
Ik kan toch héél goed zonder
Mijn welvaart heb 'k zélf verdiend
Dat vind ik echt geen wonder

Waarom zou ik in God geloven?!
Wetenschappelijk is Ie nooit bewezen
Hoort Hij niet thuis bij 't bijgeloof?
Of bij sprookjes die 'k ooit heb gelezen?

Maar.... mijn innerlijk bestaat toch ook
En dat valt ook niet te bewijzen
Ik heb gevoelens en ideeën
Die uit m'n binnenste verrijzen

Maar als ik wél in mezelf geloof
En dit geloof wérkt, zonder bewijs
Waarom dan  bij 't geloven in God
Dat ik dan ineens vanalles eis?!

Is dat niet alsof ik probeer
Te bewijzen dat het léven bestaat
Terwijl ik het overal om me heen zíé
Bijvoorbeeld bij 'n bloem die bloeien gaat

God ís het bewuste leven
Zowel ín de mens als ín de natuur
De bezieling dus diep vanbinnen
Die líjkt soms dood, maar is van eeuwige duur.


GELOVEN IS VERSTANDIG

Het is verstandig  om in God te geloven
Dan groeit men als mens  naar boven
En niet naar beneden  zoals de materialist
Die veel  ontvangen groeikansen  mist

Omdát ie niet  in God geloven wil,
Staat z’n geestelijke groei bijna stil
Die geestelijke groei  durf ik te beloven
Aan wie bereid is  om te willen gaan geloven

Geloof, dat ‘n ieder zichzelf kan schenken
Door over bijna-dood-ervaringen  na te denken
Nadat men hierover eerst  is gaan lezen
Dan hoeft er straks niets meer te worden bewezen.


door Giel Heijmans